A kisgyermekgondozó-nevelő tanfolyam során pedagógiai ismeretekkel is gazdagodhatsz.

Imádsz gyerekekkel foglalkozni és felelősségteljes munkára vágysz? Dolgozz kisgyermekgondozó -nevelő munkakörben!

A legszebb hivatások közé azokat soroljuk, ahol emberségünket és szakmai tudásunkat felhasználva szolgálhatjuk mások javát, különösen igaz ez akkor, ha kisgyermekek neveléséről és gondozásáról van szó, hiszen megfelelő támogatással biztosíthatjuk testi-lelki fejlődésüket. A kiegyensúlyozott gyermekkor az egyén előrelépését segíti elő, mely később a családok, így a társadalmi élet harmonikus működésében is szerepet játszik. Ha türelmes, vidám egyéniség vagy és szívesen vállalnál felelősségteljes munkát, akkor jelentkezz az OKJ-s kisgyermekgondozó-nevelő tanfolyamra.

Ezzel a szakmai képzéssel a legkisebbek, vagyis a 3 évesnél fiatalabb korú kisgyermekek ellátására leszel jogosult az erre szakosodott intézményekben: önkormányzat által fenntartott bölcsődékben vagy magánintézményekben, de akár önálló vállalkozásként családi napközit is alapíthatsz, mely egyre nagyobb népszerűségnek örvend a kisgyermekes családok körében.

Az érettségi és egészségügyi alkalmasság birtokában megkezdhető, átlagosan 2 éves képzésen 60 százalékban elméleti tudnivalókat sajátíthatsz el, a sikeres vizsgát követően pedig gyermekgondozó – nevelő és kisgyermeknevelő munkakörökben helyezkedhetsz el.

Elhivatottsággal a kisgyermekekért

A kisgyermekgondozó-nevelő tanfolyam teljes körűen felkészít a Rád váró feladatokra, hiszen fontos kompetenciákat szerzel társadalmi alapismeretekből, pszichológiából és pedagógiából, de megismerkedsz az elsősegélynyújtással kapcsolatos tudnivalókkal is, valamint betekintést nyersz a kisgyermekek neveléséhez, gondozásához és felügyeletéhez kötődő ismeretekbe is.

Empátia, tolerancia, szakmai tudás
Munkád során nagy hasznodra lesz az itt elsajátított jogi, szociálpolitikai és etikai tudás és magabiztosan alkalmazod majd a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó előírásokat, akár az élelmiszerek, a vegyszerek vagy gyógyszerek kezeléséről és tárolásáról legyen szó.

Közalkalmazotti státuszban és vállalkozóként is nagy szerepet játszik majd a közös célok elérésében a hatékony kommunikáció, melynek lényeges része a szülők tájékoztatása a gyermekükkel kapcsolatos megfigyeléseidről. Empátiáddal, toleranciáddal és szakmai tudásoddal olyan bizalmi viszonyt alakíthatsz ki a családokkal, mely nagyban hozzájárul a Rád bízott kisgyermekek egészséges biológiai és pszichés fejlődéséhez.

Képzési ajánlatok ITT!

 

Légy részese a felnövekvő generáció sikerének!

A kisgyermekgondozó és nevelő képzésen megszerzett szakértelem olyan képességekkel is felruház, melyek segítségével képessé válsz arra is, hogy motiváló játékokkal tartsd fenn a gyermekek érdeklődését, miközben neveléssel és pozitív légkör megteremtésével egészíted ki a család által nyújtott támogató közeget.

Éber figyelmednek köszönhetően segíthetsz a gyermekek egyéni képességeinek feltárásában és
kibontakoztatásában is, legyen szó olyan kreatív tevékenységről, mint a zene, a rajzolás vagy éppen a nyelvérzék fejlesztése. A közös játékok, mondókák és dalok észrevétlenül ismertetik meg a világot a kicsikkel, a csapatmunka pedig a szocializációt és az esetleges konfliktusok sikeres kezelését segíti elő.

A folyamatos szakmai továbbképzések, a szakirodalom és a jogszabályok követése olyan szakmai alapot biztosítanak a számodra, melyekre támaszkodva biztos lehetsz benne, hogy a felügyeleted alatt álló kisgyermekek kiegyensúlyozott, kreatív és boldog emberpalántaként lépnek majd tovább a koruknak megfelelő közösségbe.

Jelentkezni szeretnék

 

Összefoglaló információk a kisgyermekgondozó-nevelő tanfolyamról

A szakképesítés azonosító (OKJ) száma
54 761 02
A szakképesítés megnevezése
Kisgyermekgondozó – nevelő
A képzés megkezdésének feltételei
Érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmasság
A szakképesítéssel betölthető munkakörök
Gyermekgondozó,– nevelő
Kisgyermeknevelő
A szakképesítés munkaterületének leírása
A kisgyermekgondozó, –nevelő a 0–3 éves korú gyermekek ellátását az erre a korosztályra szakosodott
gyermekintézményekben önállóan végzi. Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért, a
nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért. A kisgyermeknevelő,
érett felnőtt személyiség, aki megfelelő empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai
felkészültsége alapján hitelesen tudja a családok felé közvetíteni a kisgyermekek nevelésével, fejlődésével
kapcsolatos tudását, ismereteit. Tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét, megfelelő toleranciával
rendelkezik a mássággal kapcsolatban. Feladata a 0–3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek
kielégítése, nevelése, fejlődésük támogatása. A mindennapi tevékenysége során a gyermekek szükségéleteinek
figyelembevételével alakítja ki a gyermekek életterét, biztosítja a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit,
a szokások és egészséges életmód kialakulását. Felismerve a kisgyermekek biológiai és pszichés szükségleteit,
azokat egyénre szabottan elégíti ki. A játék feltételeinek megteremtése mellett, részt vesz a játékban úgy, hogy a
gyermekek motivációja, kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon. Munkája során nem pótolja, hanem kiegészíti a családi nevelést, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében
úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Fogékonnyá teszi a
gyermekeket a művészetekkel szemben, a korosztálynak megfelelő zenei, vizuális és anyanyelvi élmények
tudatos és rendszeres közvetítésével. A gyermekek szociális készségét fejleszti, olyan szabályok felállításával,
amik érthetőek és betarthatóak, segíti a konfliktusok megoldását és támogatja a gyermekek egymás felé irányuló
pozitív kezdeményezéseit. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol
a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről.
Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet.
A szakképesítés megszerzésének szakmai követelményei
A szociális ellátás általános tevékenységei
Elsősegély–nyújtási feladatok
Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
Házi időszakos gyermek–felügyeleti feladatok
A napközbeni gyermekellátás feladatai
A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
Foglalkoztatás II

Még kérdésem van