A pedagógiai asszisztens tanfolyam után segíthetsz a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek felzárkóztatásában.

Szép hivatás pedagógiai- és családsegítő munkatárs képzéssel

Az érettségihez és egészségügyi alkalmassághoz kötött pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam Neked való, ha szeretsz gyermekekkel foglalkozni és úgy érzed, hogy szociális érzékenységgel, empátiával valamint pedagógiai érzékkel is rendelkezel, mely készségeidet felhasználva tevőlegesen is részese lehetnél a felnövekvő generáció életének jobbá tételében.

A képzés elődje a pedagógiai asszisztens tanfolyam volt, ebből nőtte ki magát egy átfogóbb tudást garantáló képesítéssé, a családi témákkal kiegészülve. Az egyébként is nagy népszerűségnek örvendő szakma 2013 szeptemberétől még keresettebbé vált, mivel azóta törvényileg előírt, hogy az óvodákban 3 csoportonként, az iskolákban pedig 100-150 tanulónként legyen kötelezően 1 fő pedagógiai- és családsegítő munkatárs.

A pedagógia számtalan lehetőséget nyújt a gyermekek fejlesztésére, nemcsak kifejezetten az oktatás által, hiszen a nevelés és a lehetőségek megmutatása ugyanolyan fontossággal bír.
 Ezzel a végzettséggel tehát óvodák és iskolák munkatársaként segítheted a legkisebbeket és a fiatal felnőtteket, valamint családjuk támogatásában is részt vehetsz. Egy nagy létszámú osztályban, ahol az eltérő fejlődési tempók problémát okozhatnak a tanórák zökkenőmentességében, ott egy pedagógia munkatársnak igazán jelentős szerepe lehet.

Szakma, hivatás, életcél

Napi munkád során a legfőbb feladatod az oktatók, tanárok munkájának segítése és kibővítése lesz: felügyeletet látsz el, csoportokat kísérsz és akár helyettesítő szerepkörbe is kerülhetsz. A tanfolyamon tanult pszichológiai, pedagógiai és foglalkoztatási ismertek felkészültté tesznek abban is, hogy minden esetben a helyes nevelési módszert válaszd.

Küldetésed azonban nem ér véget az intézmény falain kívül, hiszen a gyermekek képességeit szabadidős tevékenységekkel lehet igazán fejleszteni, akár sportról, játékról vagy valamilyen kézműves elfoglaltságról legyen szó. Az iskolán és óvodán kívül töltött közös idő lehetőséget teremt arra, hogy közelebb kerülj a gyerekekhez és egy összetartó közösséget hozz létre, akik egymás segítésével is képesek a fejlődésre.

Képzési ajánlatok ITT!

 

Legyél te a fejlődés motorja!

A gyermekek mindennapjainak megismerése a családi életükbe is bepillantást enged, ami különösen lényeges a hátrányos helyzetű tanulók esetében, mert a családlátogatások alkalmával – melyben te is aktívan részt veszel majd – megfelelő szakmai segítséget nyújtva pozitív változások indulhatnak el, ami pszichológiai és pedagógiai értelemben is az előrelépés kulcsa. A stabil családi háttér hozzájárul a gyermekek fizikai és mentális kiegyensúlyozottságához , aminek pedig egyenes következménye, a koncentrálóképesség növekedése és az akadálytalan fejlődés.

Járulj hozzá hivatásoddal a társadalom jobbá tételéhez és cserébe változatos munkalehetőségek várnak egy tiszteletre méltó szakmában, mellyel a nyugati országok munkaerőpiacán is jó esélyekkel indulhatsz.

Jelentkezni szeretnék

 

Összefoglaló információk a pedagógiai asszisztens tanfolyamról

A szakképesítés azonosító (OKJ) száma
54 140 02
A szakképesítés megnevezése
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
A képzés megkezdésének feltételei
Érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmasság
A szakképesítéssel betölthető munkakörök
Oktatási asszisztens
Családsegítő
A szakképesítés munkaterületének leírása
A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti, szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat. Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel. Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal. Hátrányos helyzetű gyereket, családot támogat. Családpedagógiai gondozási feladatokat végez. Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentálásban.
A szakképesítés megszerzésének szakmai követelményei
Pedagógiai, pszichológiai feladatok
Oktatási tevékenység
Kapcsolat a családokkal
Családpedagógiai gondozás
Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
Foglalkoztatás II.
Munkahelyi egészség és biztonság

Még kérdésem van